CÁC DỰ ÁN DMM

ĐÃ – ĐANG – SẮP THỰC HIỆN

Với sự kinh nghiệm và uy tín trong quá trình làm việc, DMM đang được rất nhiều đối tác tin tưởng và hợp tác. Bằng chứng cho điều đó chính là các dự án mà DMM đã – đang – sắp thực hiện.

Khách hàng: Công ty xây dựng Mai Tiến Thành.
Địa chỉ: Nam Hội An
Dịch vụ cung cấp: Khoan ngầm dẫn ống
……
Read more
Khách hàng: Công ty CP năng lượng Song Long
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Sản phẩm cung cấp: Hệ thống máy sàn phân loại than
…..
Read more
Khách hàng: Công ty CP năng lượng Song Long
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Sản phẩm cung cấp: Thi công hệ thống hàng rào bao bọc nhà máy
……
Read more
Khách hàng: Megabuild
Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Dịch vụ cung cấp: Sửa chữa 450m tường rào bao quanh nhà máy 
……
Read more
Khách hàng: Công ty CP năng lượng Song Long
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Sản phẩm cung cấp: Hệ thống máy sàn phân loại than
…..
Read more
Khách hàng: Công ty CP năng lượng Song Long
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Sản phẩm cung cấp: Thi công hệ thống hàng rào bao bọc nhà máy
……
Read more
Khách hàng: Công ty xây dựng Mai Tiến Thành.
Địa chỉ: Nam Hội An
Dịch vụ cung cấp: Khoan ngầm dẫn ống
……
Read more
Khách hàng: Công ty CP năng lượng Song Long
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Sản phẩm cung cấp: Hệ thống máy sàn phân loại than
…..
Read more
Khách hàng: Công ty CP năng lượng Song Long
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Sản phẩm cung cấp: Thi công hệ thống hàng rào bao bọc nhà máy
……
Read more